Podepište se, prosím

Na každém úřadě slyšíte tuto větu naprosto běžně. A nemusí jít jen o úřad. Asi tedy Vaše signatura http://www.cool-baby.cz/originalita-a-jedinecnost-zbozi bude přinejmenším důležitá. Vlastnoruční parafou stvrzujete kdeco. Je to zřejmě tím, že písmo je nenahraditelné a neopakovatelné. Dokonce i padělatelé signatur nezvládnou jedinečnost člověka. Jednotlivá písma si mohou být velmi podobná, ale přesto je každé jiné.  Je to dáno sklonem pera, ale také sílou, kterou člověk působí na papír. Odborníci tyto jemné odchylky dobře rozpoznají. Dalo by se tedy říci, že signatura člověka je nenahraditelná.

Opak je pravdou

Ale kdeže, všechno je jinak. Už je mezi námi elektronický podpis, který náš vlastnoruční plně nahrazuje. Kdo by to byl, kdy řekl, že něco takového bude jednou existovat, a to nejen pro sféru úřadů nebo podnikatelů Dokonce i fyzická osoba si může tuto signaturu zřídit. Podnikateli i fyzické osobě ušetří mnoho času, ale podnikateli dodá i finanční úsporu. A to proto, že komunikujete přes internet. Některé údaje znáte pouze Vy a ostatními se prokazujete, že jste to právě Vy.