Skvělá pomoc

Před revizí kanalizace jste možná ani netušili, kudy vede a v jakém je stavu. Naše firma zkontroluje stav pomocí kamer s výstupem na záznamové zařízení, takže se můžete lépe připravit na odstranění závad a problémů. Kamerovým systémem zjistíme stav a příčinu ucpávání. Prověříme potrubí všech profilů i domovní přípojky. Zavolejte jsme nonstop k dispozici.

Kamerové zkoušky

K poruchám na kanalizační síti dochází jejím opotřebením nebo stářím. Včasný zásah odborné firmy jako je naše Vám uspoří mnoho času, energie i financí. Zkušenost našich profesionálů Vám zajistí vyhledání příčiny chybného odtékání a hromadění splašků. Máme výjezdové vozy s veškerou potřebnou technikou a provedeme revizi potrubí všech profilů. Zavoláte-li, jste na správné cestě.