Genealogie umožňuje sebepoznání

Snad každý člověk se někdy zajímal o to, kdo byli jeho předkové. Možná díky prarodičům a jejich dochovaným fotografiím jsme měli možnost poznat tváře našich prapředků a postupně se dovědět, která z tváří komu patřila. Babičky či dědové sami ty lidi z fotografií osobně nepotkali, už jim samotným to sdělili třeba jejich prarodiče, nebo na ně odmala koukali ze starých obrazů na stěnách. Chcete-li o své rodové minulosti vědět více a pochopit, odkud jste vlastně přišli, pusťte se s badateli a historiky do hledání vlastní minulosti. Odměnou vám bude pěkně graficky zpracovaný rodokmen, kde se dočtete o konkrétních lidech z matričních knih. Jejich osudy, práce i lásky se objeví v novém světle, aby vám ukázaly cestu do budoucnosti a umožnily pochopení rodového zaměření.

Co všechno napoví matriční knihy

V první řadě je dobré si uvědomit, že zápisy v matričních knihách provázely celé generace lidí, od kolébky, až do hrobu. Při narození dítěte byl udělán zápis o narození dítěte se jmény, profesí a bydlištěm obou rodičů. Dalším zápisem byl potom den svatby, se jmény nevěsty a ženichy, jejich svědků a rodiči svatebčanů s uvedením míst jejich narození. A posledním údajem byl většinou den úmrtí a příčina úmrtí. Právě tyto údaje slouží dnešním historikům k sestavení celé genealogie, kterou si můžete objednat, abyste získali o svých prapředcích, co nejvíce informací. Můžete žádat 2 varianty rodokmenu, buď pouze ze strany otce, nebo kompletní ze strany obou rodičů, abyste přesně věděli, čí krev ve vás vlastně koluje.